Direct naar de content

De laatste loodjes

De laatste loodjes wegen het zwaarst en dat ze waren ze dit iGEM-jaar zeker ook. Gelukkig staat onze Wiki website ondertussen online met de beoogde sociale impact van onze vitaminedetectietest, interviews, en experimenten die wij als TUDelft iGEM team dit jaar uitvoerden.

Tijdens de iGEM competitie zijn wij maanden bezig geweest met experimenten bedenken, opstellen, uitvoeren en vervolgens de data analyseren. We werkten volgens een schema dat in de wetenschap de Design-Build-Test-Learn cyclus wordt genoemd (of, korter, de engineering cyclus). Op basis van de data uit onze analyses, doorliepen we de hele cyclus opnieuw.

Eerst keken we bij de eerste stap “ontwerpen” wat we willen bereiken, bijvoorbeeld een kleurverandering als een patiënt een vitaminetekort heeft. Vervolgens verdiepten we ons in hoe we dat konden “bouwen”. Zoals genoemd in blog 2, zijn wij op zoek gegaan naar een celvrij systeem om de kleurverandering te laten optreden voor onze vitaminedetectietest. We testten dat systeem in het laboratorium. Vervolgens gebruikten wij de uitkomst van dit experiment om ons ontwerp voor het celvrije systeem te verbeteren. Dit zorgde ervoor dat we uiteindelijk een celvrij systeem hebben gevonden met de juiste eigenschappen om een kleurverandering te laten optreden in de afwezigheid van vitamines.

Een schematische afbeelding. Onderzoek doen bestaat uit vier stappen die steeds opnieuw beginnen: ontwerpen, bouwen, testen en leren.
De engineering cyclus: ontwerpen – bouwen – testen – leren. Deze cyclus kan zichzelf meerdere keren herhalen in de wetenschap totdat we tot de gewenste uitkomst krijgen. Copyright, iGEM team Delft, eigen afbeelding

Wetenschappers leggen alle engineering cycli altijd goed vast voor toekomstige wetenschappers en het algemeen publiek. Op die manier kunnen we makkelijker samenwerken en bouwen op elkaars onderzoek. Daarom beschrijven we op onze Wiki website wat voor project wij hebben bedacht, de sociale impact die ons project kan hebben en alle experimenten die wij hebben uitgevoerd. Bovendien is de Wiki website een vereiste om deel te nemen aan de iGEM competitie. Voor de jury is de Wiki een van de belangrijkste onderdelen waarop zij zullen beoordelen of ons team in aanmerking komt voor bepaalde prijzen.

De deadline voor het inleveren van deze Wiki website, de zogenaamde “Wiki-Freeze”, zorgde ervoor dat het de laatste maand even afgelopen was met de pret. Het werden lange dagen en later ook lange nachten waarop wij werkten aan het schrijven van de pagina’s over de experimenten, sociale impact van ons project, enzovoorts. Wij leverden de geschreven stukken aan bij onze Wiki manager, Riko Kuriki, die ervoor zorgde dat onze Wiki website een prachtige lay-out heeft.

Door ons harde werk kwamen wij op de ochtend van de deadline, die voor de Nederlandse teams op vrijdagochtend 22 oktober om 5:00 stond door het verschil in tijdzone met Amerika, gelukkig niet in de problemen op het moment dat de website eruit lag door overbelasting van alle teams die aan het uploaden waren. We hebben de laatste uren benut om de laatste kleine aanpassingen te doen om het beste eindresultaat af te leveren. Ons team heeft zich er uiteindelijk succesvol doorheen geslagen en met trots hebben we onze Wiki website afgeleverd. Ben je benieuwd naar ons eindresultaat? Bekijk dan onze iGEM website.

Tien studenten zitten aan een lange tafel met wraps en groentes voor hun neus.
Het gehele iGEM team samen aan het avondeten op de nacht van de Wiki-Freeze. Copyright, iGEM team Delft, eigen foto

Deel dit artikel