Direct naar de content

Methaan warmt de aarde op

In onze vorige blog kondigden we aan dat we klimaatverandering tegengaan door methaanuitstoot door koeien te verminderen. Maar voor velen is dit waarschijnlijk een verassing CO2 is toch de reden waarom de aarde opwarmt?

Koeien stoten methaan uit door de methaanproducerende bacteriën die in hun pens leven. Copyright, Kevinsphotos via Pixabay, CC0

Klimaatverandering wordt vaak direct in verband gebracht met het broeikasgas CO2, maar dit is niet het enige broeikasgas dat mensen uitstoten. Het klopt wel dat CO2 schadelijker is voor het milieu, doordat het langer in de atmosfeer blijft hangen. Maar methaan heeft een krachtiger effect op de atmosfeer, omdat het ongeveer 23 keer meer warmte vasthoudt als dezelfde hoeveelheid CO2.

Methaan is niet alleen schadelijk voor het milieu. Hier in Nederland gebruiken wij het veel, bijvoorbeeld als brandstof. Mensen die hun huizen verwarmen en koken met aardgas of biogas, gebruiken methaan: dat is het meest belangrijke bestandsdeel van deze gassen. In andere landen daarentegen worden veel huizen met olie verwarmend, bijvoorbeeld in Frankrijk en België.

In de natuur wordt ook methaan geproduceerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer gespecialiseerde bacteriën dode planten en dieren afbreken. Ook in natte natuurgebieden waar geen zuurstof aanwezig is, zoals moerassen en venen, ligt methaan opgeslagen. Dat komt vrij tijdens een techniek genaamd hydraulisch kraken die mensen gebruiken om onder andere schaliegas uit de bodem te halen.

In natte natuurgebieden ligt organisch materiaal opgeslagen. Als bacteriën dat materiaal afbreken komt er methaan vrij.
Copyright, Engel9 via Pixabay, CC0

Methaan zit ook opgeslagen in permafrost. Dit zijn permanent bevroren toendragebieden, zoals bijvoorbeeld Siberië en Rusland, waarin methaan is opgeslagen tijdens de ijstijd. Hoe meer de aarde opwarmt, hoe sneller de permafrost ontdooit en hoe meer methaan vrijkomt, hoe meer de aarde opwarmt. Het is een vicieuze cirkel die het broeikasgaseffect versterkt en klimaatverandering versnelt.

Helaas blijft de grootste en alsmaar-toenemende producent van methaan de veehouderij. Zoals we in onze vorige blog vertelden, stoten koeien methaan uit doordat er methaan-producerende bacteriën in de pens van koeien leven. Wereldwijd groeit de vleesindustrie nog steeds en er worden steeds meer koeien gehouden. In 2010 zijn er minder dan 500 miljoen dieren geslacht voor de vlees industrie, terwijl er in 2019 meer dan 640 miljoen dieren geslacht werden. Dat is een toename van ongeveer 28 procent. Dit heeft een grote invloed op de hoeveelheid methaan die de koeien gezamenlijk uitstoten.

De gevolgen van klimaatverandering zijn belangrijk voor onze en toekomstige generaties. De consequenties van klimaatverandering worden steeds duidelijker en acties kunnen niet langer worden uitgesteld. Wij denken dat we met ons project Methagone een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van methaanemissies. We blijven daarom gemotiveerd om dit project ook na iGEM verder te ontwikkelen, zodat we over enkele jaren een duurzaam product op de markt kunnen brengen.

Deel dit artikel