Direct naar de content

Over Ons

Biotechnologie.nl is sinds 2018 een uitgave van NEMO Kennislink en wordt mogelijk gemaakt met steun van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Waarom biotechnologie.nl

De ontwikkelingen binnen de biotechnologie gaan snel en zijn niet altijd voor iedereen even zichtbaar en begrijpelijk. Ze zijn echter wel van groot belang voor ons allemaal, omdat ze een bijdrage kunnen leveren aan vraagstukken zoals duurzame voedselvoorziening of het bestrijden of voorkomen van ziekten. Tegelijkertijd werpen ze steeds complexere maatschappelijke vraagstukken op: Moet alles wat kan ook mogen? En onder welke voorwaarden? Met deze website willen we je informeren en helpen bij het bepalen van je eigen standpunt over recente ontwikkelingen in de biotechnologie. 

Wat we doen

Biotechnologie.nl biedt een introductie op actuele thema’s uit de recente biotechnologie. We kiezen ervoor om langs vier thema’s te werken. Daarin bespreken we een groot deel van de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen. We streven ernaar zo volledig mogelijk te zijn. Desalniettemin kunnen we niet alles uit de biotechnologie behandelen.

We laten zien wat er met biotechnologie nu kan en wat op korte termijn hoogstwaarschijnlijk mogelijk wordt, zonder daarbij te ver vooruit te lopen op een mogelijke verre toekomst. We brengen meningen en visies van verschillende partijen bij elkaar en schetsen daarmee een beeld van de standpunten op dit moment. Waar het nodig is leggen we nieuwe technologie uit, maar dat is geen doel op zich.  

In de afgelopen jaren verschenen nieuwsartikelen, interviews, Q&A’s, blogs en verdiepende achtergrondverhalen. De komende jaren willen we dat voortzetten en waar mogelijk uitbreiden met interessante, toegankelijke vormen. Ook blijven we op de voet volgen wat in de voorhoede van de biotechnologie gebeurt, liefst ook direct vanuit het lab, zoals via de iGEM-blogs. 

Sociale Media

We onderhouden drie sociale media kanalen voor biotechnologie.nl:
Twitter | Facebook | Instagram

Redactionele onafhankelijkheid

Biotechnologie.nl wordt gemaakt door de afdeling Wetenschapscommunicatie van NEMO Science Museum. Hier wordt ook de website NEMOKennislink.nl gemaakt, het wetenschapsbrede journalistieke platform. NEMO Kennislink hanteert een redactiestatuut dat onafhankelijkheid van de redactie waarborgt. De hoofdredacteur van NEMO Kennislink bewaakt de journalistieke onafhankelijkheid in de praktijk. Alle regels en procedures die in werking zijn om de onafhankelijkheid van NEMO Kennislink te waarborgen, worden onverkort toegepast op Biotechnologie.nl. 

De redactie heeft een eigen journalistieke agenda, waarin het belang van de lezer en het algemene publiek voorop staat. Noch de overheid, noch onderzoeksinstituten, noch bedrijven hebben invloed op de redactionele keuzes.

Onze waarden

  • Nieuwsgierig: wij zijn nieuwsgierig, we staan open voor nieuwe ontwikkelingen en een veelheid van ideeën;  
  • Toegankelijk: we zijn goed te vinden, makkelijk te lezen en aantrekkelijk vormgegeven.  
  • Betrouwbaar: wat we zeggen klopt wetenschappelijk, we gaan zorgvuldig te werk en staan open voor onderbouwde kritiek;  
  • Betrokken: Biotechnologie heeft een grote impact op eenieders leven. Dat kan soms allemaal wat overweldigend, en misschien zelfs een beetje beangstigend zijn. Maar dat snappen we. We leggen in eerlijke en heldere bewoordingen uit wat iets inhoudt en kan betekenen voor jou;  
  • Activerend: we stimuleren je kritisch na te denken over de ontwikkelingen rond biotechnologie, je verder te informeren en een eigen standpunt te bepalen.   

Toegankelijkheid

Biotechnologie.nl wil dat iedereen – met of zonder een permanente of tijdelijke functiebeperking – deze website kan gebruiken. Lees onder ‘Toegankelijkheid’ hoe we daar aan willen voldoen.

Colofon

Projectleider
Ruth Visser, sr.projectmanager NEMO Kennislink

Hoofd- en eindredactie
Robert Visscher, hoofdredacteur NEMO Kennislink
Ilja van Dam, eindredacteur NEMO Kennislink

Redactie
Nicole van ’t Wout Hofland, freelance redacteur bij NEMO Kennislink
Nathalie Winkster, freelance redacteur bij NEMO Kennislink
Tanja Speek, freelance redacteur bij NEMO Kennislink
Sophie van Wijk, freelance redacteur bij NEMO Kennislink

Sociale media
Elvira Elzinga, social media redacteur NEMO Kennislink

Analytics
Filip van Hoeckel, digitaal strateeg NOWTON 

Promotie & Google Ad Grants 
INTK 

Website techniek en onderhoud
Level Level

Over NEMO Kennislink

NEMO Kennislink slaat een brug tussen wetenschappelijk onderzoek en het leven van alledag. Dat gebeurt online op nemokennislink.nl maar ook op dialogen in De Studio van NEMO Science Museum en op andere plekken in het land. Alle uitgaven van NEMO Kennislink zijn volledig journalistiek onafhankelijk.