Direct naar de content

Thema’s

Duurzame energie, wereldvoedselvoorziening, gezond ouder worden; op tal van aspecten kan biotechnologie nu en in de toekomst een grote rol spelen in ons leven. Vier grote thema’s springen hierbij in het oog:

Een lijst thema's

 • Duurzaamheid vergroten

  Het is één van de grootste vraagstukken van de eeuw: hoe kunnen we met steeds meer mensen leven, zonder dat het milieu eraan stuk gaat? De wereldbevolking telt nu ongeveer 7,5 miljard mensen. In 2050 zijn dat er naar alle waarschijnlijkheid bijna 9 miljard. En voor al die mensen moet er voedsel zijn, een manier om zich te vervoeren, onderdak en een manier om het afval dat al die mensen produceren weer netjes op te ruimen, zonder dat we nóg meer fossiele grondstoffen gebruiken.

 • Ziekten voorkomen

  Snel DNA kunnen lezen èn er in kunnen wijzigen… dat belooft een wereld zonder erfelijke ziektes. Met grote regelmaat berichten wetenschappelijke vakbladen over weer een nieuwe doorbraak op dit gebied, maar voorlopig boeken wetenschappers vooral op fundamenteel terrein vooruitgang.

 • Ziekten genezen

  De mogelijkheden om op celniveau en moleculair niveau te begrijpen wat er in het menselijk lichaam gebeurt, zijn sterk toegenomen. Parallel zijn ook de mogelijkheden om op die niveaus in te grijpen en te sturen aan het toenemen. Maar dat brengt behalve nieuwe geneeskunst ook nieuwe dilemma’s met zich mee: dat medicijn bijvoorbeeld, gebaseerd op jouw genetisch profiel… van wie is dat eigenlijk?

 • Voedsel produceren

  De wereldbevolking telt nu ongeveer 7,5 miljard mensen. In 2050 zijn dat er bijna 9 miljard – al lopen de prognoses wat uiteen. Al die mensen moeten gevoed worden, en dat is een probleem: met de huidige productietechnieken en beschikbaar landbouwareaal lukt dat niet. Voeg daarbij dat deze landbouwgronden ook worden aangesproken voor gewassen die we zelf niet eten – bijvoorbeeld gewassen voor veevoer of biobrandstof – en voedsel wordt vanzelf een van de grote uitdagingen voor de komende dertig jaar.