Direct naar de content

Toegankelijkheid

Biotechnologie.nl wil dat iedereen – met of zonder een permanente of tijdelijke functiebeperking – deze website kan gebruiken. We werken dan ook continu aan het verbeteren van onze digitale toegankelijkheid. Daarbij willen we zo volledig mogelijk voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl. Voldoen aan deze standaard maakt onze website gebruiksvriendelijker en toegankelijker voor alle gebruikers.

Onze ambitie is dat alle informatie op onze website in begrijpelijk Nederlands is opgeschreven en dat de site voor iedereen bruikbaar is. Op een aantal punten voldoen we al aan de toegankelijkheidseisen: we gebruiken duidelijke titels en een eenvoudige indeling van de pagina’s, onze website is geschikt voor zowel desktops als mobiele apparaten. Op een aantal punten kan onze toegankelijkheid nog verbeterd worden. Daar zullen we de komende tijd hard aan werken.

Toegankelijkheidsverklaring

De site laten we periodiek door onafhankelijke experts testen. De testresultaten publiceren we op deze pagina. In onze toegankelijkheidsverklaring kun je precies nalezen hoe toegankelijk Biotechnologie.nl is. Dit onderzoek is handmatig uitgevoerd volgens de WCAG-EM evaluatiemethode.

Toegankelijkheidsonderzoek Biotechnologie.nl, 14 april 2023

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Dan kunt u contact opnemen via [email protected]. Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging. We informeren u over de voortgang en de uitkomst. Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.